Băng keo OPP

Các loại băng keo khác

thông tin liên hệ
Hotline
- 0965 86 52 52

Băng keo OPP

Băng keo OPP đục
Băng keo OPP đục
Băng keo OPP trong
Băng keo OPP trong
Băng keo OPP trong
Băng keo OPP trong
Băng keo OPP trong
Băng keo OPP trong
Băng keo OPP màu
Băng keo OPP màu

Các loại băng keo khác

Băng keo 2 mặt
Băng keo 2 mặt
Băng keo vải
Băng keo vải
Băng keo vải
Băng keo vải
Băng keo cách điện nano
Băng keo cách điện nano
Băng keo cách điện
Băng keo cách điện

Màng PE

Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE